MV Communication Co., Ltd.

MV Communication Co., Ltd.

Digital Convergence

MV Communication Co., Ltd.

"อุปกรณ์ระบบบ้านอัจฉริยะ (Home Automation หรือ Smart Home) เป็นระบบที่สามารถควบคุมการใช้งาน และเช็คสถานะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ความทันสมัยและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่

All Product